بیماری ناشی از ویروس کرونای تازه ۲۰۱۹ چیست؟

ویروس‌های کرونا از خانواده ویروسی کروناویریده هستند که به وفور در میان انسان‌ها و سایر پستانداران یافت می‌شوند. اگرچه بیشتر عفونت‌های انسانی ناشی از ویروس‌های کرونا، خفیف هستند…ادامه