مولتی پرن

مولتی پرن

این یک فرمول مولتی ویتامین پیشرفته و متعادل برای زنان است که قصد بارداری دارند.  و برای مصرف ۳۰ روزه می باشد در مجموع ۶۰ عدد قرص وجود دارد ۳۰ قرص صورتی و ۳۰ قرص آبی برای جذب آهن بهتر است ، صبح یک قرص صورتی  با  معده خالی و یک لیوان آب ، یک…