برگزارکننده: سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
زمان برگزاری: ۲۱ الی ۲۳ تیر ۱۳۹۶
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × two =