%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3تهران،خیابان ستارخان،دریان نو،خیابان زنجان شمالی،شماره 63 
تلفن : 66011805-021 
نمابر : 66012294-021

http://www.ferdowsdco.com/