%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3تهران،خیابان ستارخان،دریان نو،خیابان زنجان شمالی،شماره ۶۳ 
تلفن : ۶۶۰۱۱۸۰۵-۰۲۱ 
نمابر : ۶۶۰۱۲۲۹۴-۰۲۱

http://www.ferdowsdco.com/