آدرس : ارومیه جاده ریحان آباد شهرک صنعتی فاز 2 انتهای خیابان 24پلاک 3

تلفن : 33744253 – 44 98+

فکس : 33744241 – 44 98+