آدرس : ارومیه جاده ریحان آباد شهرک صنعتی فاز ۲ انتهای خیابان ۲۴پلاک ۳

تلفن : ۳۳۷۴۴۲۵۳ – ۴۴ ۹۸+

فکس : ۳۳۷۴۴۲۴۱ – ۴۴ ۹۸+