۲۱۳۹۶خرداد

هشتمین همایش داروسازی بالینی ایران

برگزار کننده: انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران
زمان برگزاری: ۳ الی ۵ خرداد ۱۳۹۶
ارسال خلاصه مقالات: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 5 =