برگزار کننده: انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران
زمان برگزاری: ۳ الی ۵ خرداد ۱۳۹۶
ارسال خلاصه مقالات: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازیLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 6 =