%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%b1%d8%a7آدرس : تهران خیابان مفتح شمالی کوچه دوم پلاک 1 واحد 6

تلفن : 88541234 – 21 98+

فکس : 88503628 – 21 98+

ttjalalara.com