%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%b1%d8%a7آدرس : تهران خیابان مفتح شمالی کوچه دوم پلاک ۱ واحد ۶

تلفن : ۸۸۵۴۱۲۳۴ – ۲۱ ۹۸+

فکس : ۸۸۵۰۳۶۲۸ – ۲۱ ۹۸+

ttjalalara.com