۲۶۱۳۹۶اردیبهشت

بیست و هشتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران اردیبهشت ۹۶

تهران ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

۲۵ لغایت ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 4 =